Autodesk Inventor 2016 Designlösning på proffsnivå

Med Autodesk Inventor 2016 kan du spränga gränserna för 3D-modellering. Inventor erbjuder en oöverträffad designmiljö där du och dina data, människor och processer samverkar för ett lyckat genomförande av designprojektet.
Verktyg som direktredigering, fri modellering, infogande av data i främmande CAD-format samt sömlös integrering av el- och mekanikdesign ger fler och bättre kontaktytor med designarbetet än någonsin tidigare.

outcome12015-20-1

 

Ny teknologi för import av filer från andra CAD-system.

Import av associativa CAD-data från CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/Creo och Alias gör det möjligt att bevara länken till den valda filen. Geometri som importeras till Inventor uppdateras när modellen ändras. Selektiv import gör det möjligt att bara läsa in data som är viktiga för dig, vilket snabbar upp importprocessen. Objekt som ska importeras kan definieras i den nya fliken Select.

Import av data från system som CATIA, SolidWorks, Pro-E / Creo, NX, Alias, STEP, IGES, Rhino, SAT och Parasolid binärfiler har förenklats och innehåller tydliga alternativ för importen.

Stöd för multi-thread har tagits i bruk. Det möjliggör effektivare användning av tillgänglig utrustning. Allt detta ger dig bättre kapacitet när du arbetar med filer från andra CAD-system.

 

Associativ DWG

Du kan nu snabbt lägga till en AutoCAD DWG-fil från en delritning i Inventor med hjälp av Import-kommandot i 3D Model-fliken, Create panel. Beroendeförhållanden i konfigurationen kan läggas till i geometrin. Inventor-modeller som baseras på DWG-geometri uppdateras när 2D-geometrin ändras i AutoCAD.

 

Synkronisering av AutoCAD Electrical-
och Inventor-projekt

En ny elektromekanisk länk mellan Inventor och AutoCAD Electrical ger en helt ny dimension till informationsutbytet mellan 2D- och 3-D-design.

När du skapar en länk mellan AutoCAD Electricals och Inventors konfiguration blir projektfilerna associativa: Ändringar i designdata i den ena miljön uppdateras även i den andra med hjälp av Sync-funktionen. Location View-funktionen i den nya fliken Electromechanical i Inventor visar de utrustningar och ledningsdragningar som finns med i både AutoCAD Electrical-ritningarna och Inventors sammansättningar.

 

outcome12015-20-2

Skapande av former

Funktionerna för fri modellering har fått nya effektiva kommandon och förbättringar av arbetsgången som underlättar arbetet t.ex. med ytor och slutna former. Det nya kommandot Freeform Thicken skapar fasta figurer, offset-ytor eller skalväggar.

 

3D-utskriftsmiljö

I utskriftsdefinitionen har tillkommit en ny miljö som gör det möjligt att positionera och orientera designen efter den valda 3D-skrivaren. Du kan också uppdatera en del av utskriftsmiljön som inte påverkar källdokumentet. När du är klar kan du skicka resultatet till Print Studio eller något annat utskriftsprogram för att börja skriva ut delen.

outcome12015-20-3

 

Ritningsmiljö

Ritningssymbolerna har uppdaterats enligt senaste standard. För textredigering har nya val tillkommit (punkter och numering, strike-through, utvidgade former). Formaten på de positionsballonger som ska skräddarsys, kan fås i samband med utformandet av stilen.

Genom det nya externa Sketch Symbols-biblioteket kommer du lätt åt dina egna symboler och kan enkelt dela dem. Biblioteket är Inventors ritningsbibliotek, och det ligger som standard i en undermapp till Design Data-katalogen i ditt projekt.

 

Förbättrad startvy och inlärningsgång

En ny startvy och inlärningsgång underlättar inlärningsprocessen så du snabbt kan börja arbeta med Inventor.

  • Flyttbara Inventor Home-paneler med ändringsbar storlek
  • Home erbjuder lättare åtkomst till de vanligaste arbetsuppgifterna.
  • Borttagning av filer från listan över senaste dokument.
  • Vault-statusindikering på listan över senaste dokument.
  • Definition av egna Shortcuts möjliggör snabb åtkomst till de senaste filerna och positionerna.

 

outcome12015-20-4

Förbättringar av grafik/visualiseringar/Studio

Alla belysningsstilar i Inventor Studio är nu associerade med IBL (Image Based Lighting). IBL-baserade belysningsstilar erbjuder bättre ljuskällor i Inventor Studio.

 

Förbättrat arbetsförlopp

Det har gjorts många förbättringar i arbetsförloppet. Du kan nu bl.a. avbryta funktion med Esc-knappen, dölja måttsättning i skisser i Object Visibility-menyn och lägga till alla fönsterstilar i aktivitetsfältet.

 

Tunnplåtsdesign

Stöd för multi-body har lagts till i tunnplåtsdesignen. Stöd för nollgradig bockningsradie har lagts till i flera kommandon. Andra förbättringar är bl.a. detektering av tjocklek när en del ändras till tunnplåtsdel samt verktyget Punch för val av antal mittpunkter.

 

outcome12015-20-5

 

Övriga förbättringar

Autodesk Inventor 2016 innehåller också flera nya och förbättrade funktioner för hantering av delar, skisser, konfigurationer och ritningar för effektivare planering. Mer information om detta får du av din auktoriserade Autodesk-återförsäljare.