Autodesk Vault 2016

Kunder frågade, Autodesk svarade. Autodesk® Vault 2016 erbjuder nya funktioner som har kommit till efter kunders önskemål till exempel en mer avancerad Copy Design-funktion, uppdaterade funktioner i artiklar, filer och materiallistor (BOM) samt utökad PDM-funktionalitet för ”icke-CAD”-användare.

Förbättrad Copy Design

Kunder har önskat sig ny arbetsordning i Copy Design-funktionen. Autodesk har lyssnat, och Autodesk Vault 2016-versionen har kompletterats med över 15 önskemål som kommit upp i diskussionsportalen Autodesk IdeaStation. De nya funktionerna erbjuder en utökad Copy Design-upplevelse. Du kan nu kopiera fler filer på kortare tid, dra nytta av automatisk filnumrering och hantera dina filer lättare.

AutoCAD Electrical-användare kan utnyttja Copy Design-funktionen för att kopiera electrical-projekt (.wdp) under förutsättning att de väljer hela projektet och inte bara ritningar när de lägger till filer i Vault. Projektets samtliga stödfiler (.wdt, .wdl och .aepx) måste ha samma namn som projektfilen.

outcome22015-10-1

Stöd för Inventor och tredje parts CAD-filer

Du kan nu kopiera filer från ett annat CAD-system till Autodesk® Inventor®-modeller. Du kan använda Vault-funktionerna Check In, Check Out och Open from Vault för dessa ”referensfiler” och spara dem i Vault tillsammans med Inventor-filerna.

outcome22015-10-2

Nya funktioner och förbättringar av titlar

Vault 2016 avslöjar nu alla iterationer av titlar. I tidigare versioner kunde användarna bara se titelversionerna, men nu kan man se alla titel iterationer i History-fliken.

Användarna kan nu hantera dataskyddet för artiklar genom det nya alternativet Details. Du kan nu återställa en artikel eller fil till föregående livscykelstatus. Artikeln och filen måste uppfylla vissa kriterier för att kunna återställas. Den nuvarande versionen av en fil eller från raderat objekt.

Korrekta detaljer

Förbättringar i materiallistans (BOM) gränssnitt möjliggör direkt rapportering från BOM-vyn, vilket möjliggör en smidigare och samarbetsbaserad metod att hantera artiklar i materiallistan.

 

outcome22015-10-3

Närmare till konstruktionsteamen

Vault 2016-användare som saknar underhållsavtal kan nu använda den nya tjänsten Vault Office Client. Vault Office Client har många av egenskaperna hos Vault Client om än i enklare form, eftersom tjänsten är koncentrerad på processer som rör hantering av icke-CAD-designdata.

Tjänsten är idealisk för användare som inte behöver alla CAD-funktioner i det fullständiga Vault Client-programmet, men som ändå måste hantera Vault-dokument som t.ex. granskning och validering av konstruktionsdata, hantering av projektdata och kommunikation med andra teammedlemmar.