Framtidens Aviapolis vaknade till liv genom modellering

Den gemensamma bilden samlade även områdets aktörer

Hur ser det ut i Vanda om 20 år? Något exakt svar har nog ingen, men Vianova Systems Finland Oy har en bra gissning. Den visar sig i åskådliga 3D-bilder och en stereoskop panoramabild, som betraktad med virtuella glasögon vaknar till liv som en film.

Aviapolis är en sammanslutning för regional marknadsföring och började byggas 2002. Aviapolis är visserligen bara färdig till hälften, men just därför ville man fundera på hur området slutligen skulle kunna se ut.

– Det är såväl ett projekt för marknadsföring av området som ett projekt som ökar samarbetet med markägarna. Flera olika aktörer, markägare och Vanda stad verkar på området och har nu också planlagt det. Vi ville att det bildas en gemensam bild av området och dess framtid för såväl alla aktörer i området som utåt, berättar Mari Peltomäki, projektchef på Aviapolis.

 

outcome22015-8-1

 

Därför bad man dataföretaget Vianova, som fokuserar på planering, konstruktion och underhåll inom byggbranschen, om hjälp. Modelleringsprojektet inleddes hösten 2014 med insamling av data.

– Vi samlade in data från alla aktörer om deras områden och objekt för systemet VDC Stream. Eftersom filerna var många och projekten befann sig i väldigt olika skeden behövde vi absolut ett system där vi inte behöver utbyta information via e-post eller bry oss om aktuella versioner, berättar Saku Viita-Aho, Key Account Manager på Vianova.

VDC Stream är ett nytt slags datahanteringssystem som inte bygger på någon mappstruktur. Det visade sig vara lämpligt för insamling och hantering av revisionsfiler av olika slag och i olika skeden. Planerarna kunde själva lägga ut material på nätet och vid behov uppdatera versionerna.

Filformaten kommer i många former och har många olika ämnen: flygbilder, terrängmodelleringar, planritningar, bilder på färdiga byggnader och planer på framtida sådana.

– Datainsamlingen var det långsammaste skedet i processen. Den tog flera månader, säger Viita-Aho. Till slut fick vi dock ihop alla data och använde dem för att producera en sammansatt modell med hjälp av Novapoint VDC Explorer. Sedan sammanställde vi infrastrukturplanen med byggplanerna.

– Få program kan slå ihop så varierande data till en sammansatt modell, men med VDC Explorer lyckades det, säger visualiseringsexpert Jukka Alander.

Modellen överfördes till programmet Autodesk® 3ds Max®, som sedan gav åskådliga, tredimensionella bilder.

 

outcome22015-8-2

 

– Eftersom en del data var så ofullständiga hade vi konstnärlig frihet att själva visualisera hur objekten skulle kunna se ut, berättar Alander och påminner att modellen i det avseendet bara är en bästa gissning av hur området kan se ut i framtiden.

På invigningen sågs bilderna av uppskattningsvis 300 personer, och alla reagerade på samma sätt: wow!

– Den åskådliggör dagens planer på vad som ska ligga var, inte verkligheten.

Modellen inspirerade dock även bland annat Vanda stad att göra en grov framtidsplan av området: Var man skulle behöva affärer, var det skulle ligga hotell, arbetsplatser eller parkeringsområden.

– Rätt plan finns än så länge bara för en liten del av området, säger Alander.

Förutom att måla upp en framtidsbild är syftet med modellen även att synliggöra att området till syvende och sist är en gemensam helhet och inte bara en samling projekt från olika aktörer.

Alla data som samlats in till den gemensamma modellen och det faktum att de är så lätta att uppdatera underlättas nu den fortsatta planeringen och vidarebearbetningen av området.

– Modellens grova nivå betjänar proffsen, medan 3D-bilderna betjänar marknadsföringen av området, konstaterar Alander.

För marknadsföringsändamål tog man modellen som skapats med Autodesks 3ds Max och gjorde även tre olika fotorealistiska 360°-panoramabilder som väckte området till liv. Upplevelsen som presenterades vid invigningen av Ringbanan i juli möjliggjordes genom att man gjorde om bilderna till stereoskopa bilder med en separat renderingsmotor, V-Ray.

– Sedda med Samsungs Gear-glasögon såg alla dimensioner i bilderna, såsom avstånd, realistiska ut. Det var som att titta på en 3D-film, beskriver Viita-Aho.

Bilden har erbjudit alla som är intresserade av området en unik virtuell resa in i framtiden.

– På invigningen sågs bilderna av uppskattningsvis 300 personer, och alla reagerade på samma sätt: wow!

 

outcome22015-8-3

Den globala ekonomin kretsar kring flygplatserna

Om du någonsin har tänkt på omgivningarna runt flygplatser som avlägsna och öde områden är det dags att tänka om. I den globala ekonomin håller flygplatserna nämligen på att i hög fart förvandlas till attraktiva koncentrationer för handel och boende.

– Så är även fallet i Finland, säger Mari Peltomäki, projektchef på Aviapolis.

Aviapolis, projektet för utveckling av området runt Vanda flygplats, inleddes 2002.

– Nu när det har gått 15 år sedan området började utvecklas finns det 17 000 invånare och 36 000 arbetsplatser i området. I fortsättningen förväntar vi oss minst 20 000 invånare och 60 000 arbetsplatser till.

I framtiden ska Aviapolis inte bara vara ett företagsområde i premiumklass, utan även en riktig stadsdel, där ett tätt och ekologiskt byggande erbjuder en trivsam boendemiljö av hög kvalitet.

– Det är internationellt sett ganska sällsynt att man kan planera så mycket nytt runt en flygplats. I Finland är det dock möjligt, konstaterar Peltomäki och fortsätter:

– Resandet ökar varje år med 5 %, vilket innebär att flygplatsernas betydelse och läge framhävs ännu mer. Därför bör man även utnyttja det omgivande området väl.

Vi har nu för första gången i detta projekt som pågått i tiotals år sammanställt en bild av områdets framtid i en enda modell. Det är betydelsefullt både för åskådliggörandet av helheten och för marknadsföringen av området. Likaså underlättar datamodellunderlagen i fortsättningen stadsplaneringen av området.

– Modelleringarna gör området synligt på riktigt, säger Peltomäki.

– Ingen vet ännu hur området verkligen kommer att se ut i framtiden, men nu har vi i alla fall ett gemensamt budskap i projektet.