Från en linjär till en cirkulär, snabb, värld

Har du lagt märke till att livet har förändrats? Alla säger troligen ja till det.

Har du lagt märke till hur mycket större val och makt du har som kund? Alla säger troligen ja.

Har du lagt märke till hur ert företag har förändrat sina affärsprocesser för att bli mer kundcentriska? De flesta av er svarar troligen nej.

Ovanstående beskriver ganska väl utgångspunkten för den här artikeln. Världen förändras, och det påverkar hur kunderna väljer och använder produkter. Samtidigt fortsätter många organisationer I samma hjulspår, som om ingenting förändras.

Efter andra världskriget tänkte vi linjärt, i utbildning och i affärer. Allting följde förutsägbara mönster och tillverkande företag placerade sina produkter på marknaden. Först lokalt, men senare alltmer globalt. Och fortfarande var processen ganska linjär.

 

 

outcome22015-2-1

 

 

Med IT-system, först ERP sedan PDM, började vi automatisera den linjära processen. Och det är så de flesta företag fortfarande arbetar.

outcome22015-2-2

Och sedan kom PLM

Tidigt 2000 introducerades PLM. Konceptuellt är det ett sätt att hantera hela produktlivscykeln. Det gör att vi kan böja linjen i den tidigare processen till en cirkel som möjliggör iterationer och implementering av erfarenheter från marknaden. I verkligheten blev PLM mest en närmare koppling mellan design och tillverkning, som försåg ERP-systemet med data utan att den linjära organisationen förändrades. På grund av att PDM, ERP, SCM med mera implementerats som isolerade system förblev informationsflödet linjärt och tappade kopplade inte samman när man rörde sig från design till utförande.

Och sedan kom (digital) data

Med ökande internetaccess är närmare 40% av världens befolkning direkt kopplade till internet. Världen har blivit digital och uppkopplad. Det innebär att konkurrens kan komma varifrån som helst. Lokal ineffektivitet eller regional underleverans kommer att ersättas av företag som presterar bättre, någonstans i världen.

Vi får dessutom se nya innovationer komma snabbare ut på marknaden, vilket gör det allt svårare att säkra en lojal kundbas när det gäller produkter.

Nokia på 80-talet är ett exempel på utmärkt affärsförändring. Från papper till telefon – connecting people. Dessvärre ändrade de inte sin affärsmodell när datauppkoppling introducerades genom smartphones. Nokia var marknadsledare, och de hade teknologin. Men de hade inte förmågan att förändra organisationens linjära natur, vilket snabbt gjorde dem till en mariginalspelare på denna snabbrörliga marknaden.

Allt är givetvis inte lika dynamiskt till sin natur. Men dina kunder förväntar sig trots allt innovationsförmåga och kreativitet av dig. Med ett par musklick hittar de alternativ. Några kommer att vara bra, andra dåliga, men de finns där, lättillgängliga.

För Nespresso handlar det inte bara om en kaffekapsel och en kaffemaskin. Istället betalar du för ett komplett paket, där service ingår.

Som svar på det faktum att kunder i dag har lätt att välja, och välja bort, har företag börjat differentiera sig genom att erbjuda produkter kombinerade med tjänster. Detta skapar större förutsättningar för att bygga kundlojalitet. Förlängningen av denna affärsmodell är att sluta leverera produkter och tjänster. Istället tillhandahåller man den funktion en kund behöver vid varje givet tillfälle, och kunden betalar baserat på användning/utnyttjande.

Ett par exempel på företag som gjort denna förflyttning utan att egentligen förändra sin produkt är Apple och Nespresso.

För Nespresso handlar det inte bara om en kaffekapsel och en kaffemaskin. Istället betalar du för ett komplett paket, där service ingår. De små Aluminiumkapslarna kan returneras för återvinning, och Nespresso ersätter var tredje år din maskin med en ny, bättre. Kunden äger inget längre, utan betalar för användning. På så sätt har Nespresso lyckats bygga en lojal kundbas.

För att ställa om till affärsmodeller liknande denna måste företag ändra det sätt de arbetar på. Att fortsätta arbeta uppdelat på avdelningar är för långsamt och för långt ifrån kunden.

Därför fokuserar de moderna PLM-koncepten på datadelning tvärs över hela organisationen. Detta ger synlighet åt vad kunder kräver, möjliggör att man kan informera i förväg gällande kommande underhållsbehov eller relevanta produktuppgraderingar.

Eftersom PLM-system behöver kunna dela data är den rådande PLM-trenden att ha en infrastruktur där data från alla discipliner i företaget finns tillgängligt online. Termen Business Innovation Platform används av analysföretag som CIMdata och Gartner. Och PLM-leverantörer anpassar sina erbjudanden för att stödja moderna affärsmodeller: molnbaserade och datacentriska, med olika former av licensmodeller.

 

För ett utvecklat resonemang, se följande bloggposter (på engelska):

From a linear world to fast and circular
A PLM identity crisis