Från tre heltidsanställda till en deltid

Utmaning

  • Behov av att byta underhållssystem från Primas till IFS Applications
  • Skapa en smidig integration mellan Vault och IFS

 

Lösning

Cad-Q hjälpte SSAB att se ritningar från underhållssystemet genom användning av Vault Professional

 

Fördelar

  • Enkel åtkomst till rätt ritning är nyckeln lean engineering
  • Automatisk numrering av parter och sammanställningar sparar åtta mantimmar per dag.
  • Tiden man sparar på att inte behöva leta efter ritningar används istället till att öka produktiviteten.

Cad-Q skapar förutsättning
för lean engineering

 

SSAB var i behov av att byta underhållssystem och valde därför att ta steget över från Primas till ett nytt system, IFS Applications. Cad-Q hjälpte till i övergången och visade hur man kunde använda Vault när man skulle se ritningar från underhållssystemet. Deras främsta uppgift var att integrera Vault och IFS, eftersom IFS var det underhållssystem som SSAB skulle använda sig av framöver.

 

Smidig övergång med hjälp
av experter från Cad-Q

Thomas Lidehn ser fram emot att implementera det nya systemet. ”Vi har testat systemet nogrannt tillsammans med Cad-Q”, berättar han med tillförsikt.

– Vårt samarbete med Cad-Q sträcker sig faktiskt mer än 20 år tillbaka i tiden. Till en början arbetade vi tillsammans med en av grundarna till Cad-Q, Jörgen Fjellert, så vi har en lång historia och en sund relation att bygga vårt samarbete på. Vi litar fullständigt på Cad-Q. Annars hade vi aldrig låtit dem ansvara för överföringen av våra data, berättar Thomas med ett leende.

 

Från ett ”Vault” till ett annat

outcome22015-6-1

I sina arkiv har företaget ritningar som är mer än hundra år gamla och de får ofta frågan om de kan skapa digitala kopior av dessa. Tills alldeles nyligen var det en mycket tidskrävande process att hitta rätt ritningar och arkivet sysselsatte drygt tre heltidsanställda. Idag, efter att man introducerat Vault, kräver samma syssla endast en person som arbetar deltid i arkivet.

– För att kunna importera äldre artiklar som vi kan tänkas behöva när vi bygger nya byggnader eller bygger ut äldre byggnader här på anläggningen, skapade Cad-Q ett system som gör det möjligt att återanvända information från äldre ritningar på ett väldigt smidigt sätt. All information är dessutom digital, berättar Thomas Lidehn.

Vi har skannat 96 413 ritningar och då återstår det fortfarande många.

Det gamla systemet innehöll inte de fördelar och funktioner som Vault och IFS erbjuder idag. I Prima var man tvungen att skriva in ritningsnummer manuellt och det resulterade ofta i fel, eftersom man var tvungen att skriva in samma nummer flera gånger i en och samma sökning. Ytterligare en anledning till att byta system, bortsett från att Prima var ineffektivt, var att många av de medarbetare som använt systemet och kände till hur det fungerade gått i pension. Därför var det extra viktigt att ritningarna blev tillgängliga i det nya systemet. Och det finns ett stort antal ritningar:

“Vi har skannat 96 413 ritningar och då återstår det fortfarande många.” Det gamla arkiveringssystemet är verkligen föråldrat. I stora arkivlådor hänger fysiska ritningar som mäter ca 1 x 2 meter. En stämpel med ordet SKANNAD är bevis på att ritningen nu finns tillgänglig i Autodesk Vault.

 

Enkel åtkomst till rätt ritningar
är nyckeln till lean engineering

outcome22015-6-2

– Om något går fel måste vi snabbt kunna fixa det. Driftstopp är oerhört kostsamma. Varje timme räknas och att ha tillgång till rätt ritningar när och var som helstsparar både tid och pengar, samtidigt som kvaliteten förbättras, förklarar Thomas Lidehn.

– Nu får vi enkelt tillgång till ritningarna. Det enda vi behöver göra är att skriva in ritningsnumret i systemet en gång – och då får vi tillgång till både ritningen och tillhörande artikelinformation. Vi får med andra ord tillgång till rätt information mycket snabbare än förut och eftersom vi slipper att mata in uppgifterna mer än en gång kan vi fokusera på att öka produktiviteten istället för att leta efter gamla ritningar. Tack vare Autodesk Design Viewer kan vi enkelt se ritningarna virtuellt på skärmen, antingen via IFS eller i Vault, eller också via Vault Viewer som finns installerat på vårt intranät.”

Projektet inleddes för två år sedan när SSAB beslutade att alla skulle använda sig av samma databas, inklusive konstruktionsavdelningen. Thomas Lidehn, som är en av teamledarna i IFS-projektet och ansvarig för CAD/ PDM på SSAB Oxelösund, specificerade önskemålen för systemet. Tack vare gott samarbete med Torbjörn Rask, Ronald Bendz, Björn Nordle och Jimmy Savheim på Cad-Q, kunde systemet tas i bruk den 20 april 2015.

 

Processen: städning av data internt – en nödvändighet

Inledningsvis lade vi ganska mycket tid på att städa data, vilket är en nödvändighet för att få en bra start. Allteftersom tog Cad-Q över och fortsatte att städa bland våra data. Det innebär att vi idag exakt vet vilka ritningar vi har och inte har. Det innebär också att saknade ritningar enkelt kan hittas: Om ritningen inte finns i vårt nya system, så måste det finnas i det gamla. Med tillgång till projektnamn och projektnummer kan våra kollegor snabbt få tag i en skannad kopia.

 

Tillförlitlig rådgivare:
Överföringen av data sker hos Cad-Q

– När det är många leverantörer inblandade i ett projekt, som t.ex. i vårt – där ett företag levererar IFS och vi själva, i samarbete med Cad-Q, står för PDF- och CAD-delen – tenderar projektet emellanåt att stanna upp på grund av någon av de inblandade parterna. Då är det förstås extra viktigt med planering från vår sida, att vi specificerar och samordnar vem som ska göra vad. Vi lär oss något nytt varje gång vi implementerar en ny lösning. Bara det att vårt samarbete sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden visar tydligt att vi har ett gott samarbete. Vi vet att systemet kommer att fungera bra. Nästa steg blir att fokusera på utbildning och metoder.

outcome22015-6-3

Thomas har redan utbildat 100 anställda i hur det nya systemet fungerar och ska användas och i nästa steg ska ytterligare 50 personer utbildas. Lyckligtvis har gensvaret bland medarbetarna varit att ”här har någon verkligen tänkt till”, så Thomas kan verkligen klappa både sig själv, Cad-Q teamet och övriga leverantörer på axeln för det arbete de utfört.

 

Viktig teknologi från Cad-Q: Naviate och CQI

Naviate Inventor hjälper SSAB att spara mycket tid. Via programmet får de tillgång till det nya systemet, inklusive information om olika komponenter från Inventor. Via Cad-Q:s installationsprogram CQi får de enkelt tillgång till installation och uppdatering av företagets programvarulicenser i Oxelösund, vilket är väldigt smidigt eftersom företaget använder olika program som behöver uppdateras årligen.

– Vi kan naturligtvis sköta installation och uppdateringar själva, men oftast ringer vi till Cad-Q:s support och låter dem ta hand om det. Det hamnar ju trots allt inom ramen för deras kärnverksamhet, vilket innebär att de har mer uppdaterade kunskaper på området än vi, förklarar Thomas.

Cad-Q har också hjälpt till med att göra justeringar i jobbservern, så att Vault kan läsa information från fler CAD-program än Inventor.

 

outcome22015-6-4

 

Kurser – ett viktigt led på vägen mot lean engineering

För SSAB är det oerhört viktigt att ha tillgång till erfarna ingenjörer och konstruktörer. Under åren har de därför tagit hjälp av Cad-Q i utbildningen av sina medarbetare och mest populära är de kurser som hålls i SSAB:s egna
lokaler.

– Kurser som hålls i våra egna lokaler är en perfekt lösning – vi slipper resor och kan se hur de nya modulerna fungerar i våra egna system, samtidigt som kurserna är anpassade efter just våra behov, berättar Thomas.