Tack vare avancerade verktyg för

Tack vare noggrann planering, avancerad BIM-modellering och en givande, lösningsorienterad dialog lyckades teamet bakom detta projekt, dvs. kunden och ägaren, byggföretaget, alla underleverantörer och inte minst arkitekterna från A-Lab och deras betrodda BIM-rådgivare från Cad-Q, färdigställa den avancerade Statoil-byggnaden i tid. Alla inblandade är oerhört nöjda, båda med det färdiga resultatet och hur projektet fortlöpte.

2009 vann arkitektbyrån A-Lab, med arkitekterna Geir Haaversen och Odd Klev i spetsen, upphandlingen om att rita Statoils regionala och internationella kontor. Kontorsbyggnaden ligger intill den numer nerlagda flygplatsen Fornebu, på den yta där parkeringen tidigare låg. Byggnaden består av fem lika stora kontorsmoduler, monterade ovanpå varandra.

Idén till byggnadskonstruktionen är hämtad från former och tekniker från oljeindustrin. Tack vare överbyggnaden i stål är modulerna fribärande upp till 30 meter ut från huskroppen. Trapphus och servicefunktioner har placerats i fyra gigantiska betongelement, som också bidrar till att stabilisera överbyggnaden. Fasaden består av ca 1600 prefabricerade element, där fönster, isolering och solavskärmning har integrerats i konstruktionen. Det är en mycket energieffektiv lösning, helt utan synliga infästningar i fasaden.

 

Modigt att introducera BIM
i arbetet

outcome22015-1-1

 

När A-Lab började planera och rita Statoil-byggnaden, var BIM fortfarande en ny teknik. Men Angie Arroyo Mendez, BIM-chef och arkitekt på A-Lab, såg ingen annan utväg än att börja använda BIM och IFC.

– Just då hade vi inte börjat använda IFC ännu, men vi insåg att det var en nödvändighet – jag visste att vi var tvungna att våga ta steget.

Med sin costaricanska bakgrund kan Angie minst sagt vara övertygande. Programmen var fortfarande under utveckling, men hon var övertygad om att BIM-modellering skulle vara till stor nytta, inte minst i ett så avancerat byggprojekt som detta. Med Cad-Q som betrodd CAD- och BIM-rådgivare kände hon sig helt trygg med att kasta sig rakt ut i detta ambitiösa projekt tillsammans med resten av projektteamet.

– Tack vare vårt fleråriga samarbete med Cad-Q visste jag att jag alltid kunde vända mig till dem och be Håvard Dagsvik eller någon av de andra konsulterna om råd när jag behövde hjälp med att ta fram nya rutiner.

Enligt Håvard Dagsvik på Cad-Q var detta ett extra spännande projekt.

– Det var ett mycket speciellt uppdrag för oss vid den här tidpunkten. Funktionen för IFC-export i Revit var ännu inte fullt utvecklad och därmed stötte vi på många problem under arbetets gång. Vi diskuterade frågorna med utvecklingsteamet hos Autodesk och tillsammans kom vi fram till lösningar som nu har implementerats i Revit.

 

Kundanpassad lösning: Naviate

 

Fasaden består av prefabricerade element med integrerade fönster, isolering och solavskärmning i block om tre gånger tre meter, följt av tre gånger tre meter fönsteryta i ytterligare en rad osv. I början av projektet vållade detta stora problem för A-Lab: när elementen exporterades till IFC, visades hela fasaden som en massiv yta utan fönster!

– Vi pratade med Cad-Q om problemet och de lyckades faktiskt lösa det genom att programmera en ny funktion i ett tilläggsprogram till Revit, Naviate. Som fackman måste man förstå att det finns gränser för vad och hur mycket som kan göras i ett program som Revit. Många väljer att lägga skulden på programvaran, men i min värld måste man kunna tänka utanför ramarna och ta sig an utmaningarna professionellt. Det är t.ex. fortfarande mycket vanligt att PDF-filer används vid överföring av data och ritningar, men i ett BIM-projekt är det DWF-filer som gäller. Att använda sig av PDF-filer i ett BIM-projekt vore som att använda en diskett istället för ett USB-minne!, utbrister Angie.

Vid ett tillfälle hade vi 4000 fel med tillhörande varningar i Revit och då kontaktade jag Håvard direkt via vårt supportnummer. Det tog inte lång tid innan Håvard hade presenterat en metod, som hjälpte oss att undvika problemen.

– Det var verkligen imponerande, berättar Angie med ett leende på läpparna. Lösningen fungerade perfekt och Cad-Q förklarade för vårt projektteam hur den fungerade. Det var nästan som att följa ett recept – hur smidigt som helst!

 

Nya tankesätt kräver nya
metoder och färdigheter

 

Förutom att använda sig av rätt filformat, tycker Angie även att det är viktigt att kunna arbeta effektivt redan från början – och hon räds inte nya utmaningar. Under Statoil-projektet hade A-Lab ett oerhört produktivt samarbete med hela projektteamet. Samtliga projektintressenter kunde arbeta i samma 3D-modell och därför var det förstås extra viktigt att vi alla visste hur det skulle gå till, så att allt blev rätt.

– Om man ska bevara sin konkurrenskraft, måste man samarbeta med människor som har det tekniska kunnande som projektet kräver. Jag har inget emot att ta risker, så länge jag vet att jag har uppbackning från teamet bakom mig. Med Håvard och de andra från Cad-Q vet jag att vi är i goda händer.

 

IFC är viktigt för alla skandinaviska
företag – IFC-export med Naviate

 

Eftersom automatiserade arbetsrutiner har blivit allt viktigare de senaste åren, är vi väl medvetna om att vi behöver ha tillgång till extra verktyg för att kunna bevara vår konkurrenskraft. Tack vare att vi investerat i Naviate Architecture har vi kunnat utföra uppgifter i Revit, som annars inte hade varit möjliga.

Om man ska bevara sin konkurrenskraft, måste man samarbeta med människor som har det tekniska kunnande som projektet kräver.

– Det är höga krav som ställs vid leverans av ett IFC-projekt. Man måste kunna ladda upp lösningen på en offentlig server för att kunna delta i en upphandling. Håvard hjälpte oss att omvandla kraven till språket i Revit, så att det blev mer lättarbetat, förklarar Angie. De manuella processerna som vi tidigare använde oss av var både långsamma och riskfyllda. Med Naviate fick vi även automatiskt tillgång till koordinaterna för skärningspunkterna i ett rutnät som sedan kunde användas av lantmätarna direkt på byggplatsen.

– Tack vare Cad-Q:s nära samarbete med programvaruleverantören, Autodesk, känner vi oss trygga med att de anpassningar som vi efterfrågar i programmen faktiskt implementeras i framtida programversioner, vilket är en förutsättning för att vi ska uppfylla de krav som ställs i verkliga projekt.

I särskilda fall, som t.ex. när det gäller kraven på IFC i Skandinavien, anpassar Cad-Q lösningen genom att utveckla en metod som kan anpassas till Autodeskprogrammet och därmed automatiseras och fungera som ett standardkommando i programmiljön. Efter samarbetet med A-Lab och de särskilda krav som ställdes under Statoil-projektet, finns numer norska standarder integrerade i Naviate Architecture. Enligt Angie innebar den nya anpassningen en stor tidsbesparing:

– Våra verktyg är tillförlitliga och när man litar på sina verktyg på samma sätt som vi gör, då känner man även tillit till den modell man skapat.

 

Kompetenta medarbetare och ett välfungerande samarbete

 

Om man frågar Angie, så är det en stor fördel att samarbeta med rådgivare som Cad-Q. Hon berättar:

– Det är viktigt att lära sig av sina erfarenheter och det är något som vi verkligen tar fasta på. Vi vet att vi ställer svåra frågor som bidrar till att utveckla framtida processer. Tack vare vårt samarbete med Cad-Q och deras kunniga medarbetare lär jag mig ständigt nya saker. Som BIM-chef får jag många frågor från alla de projektgrupper jag samarbetar med i olika byggprojekt. Det finns dock en gräns för hur mycket jag kan använda mig av Cad-Q:s support när jag arbetar med andra projektkonsulter och arkitekter. Och det är sannerligen inte alla som är lika villiga att arbeta med de tekniska delarna av en design, tillägger hon.

 

Visualisering med Solibri fick Skanska att spara 10 % av byggkostnaderna

 

En av anledningarna till att samarbetet mellan alla entreprenörer, ingenjörer och arkitekter i Statoil-projektet var så friktionsfritt var att vi hade tillgång till de rätta projekteringsverktygen innan själva byggnationen påbörjades. Med Solibri, vårt visualiseringsprogram från Cad-Q, kunde vi köra kollisionskontroller i konstruktionsritningarna och på så sätt förhindra verkliga kollisioner. Vi upptäckte enkelt brister i konstruktionen redan under våra byggförberedande projektmöten, eftersom vi kunde sammanfoga element från de olika leverantörerna virtuellt.

outcome22015-1-2

Det var också en av de främsta anledningarna till att byggnaden kunde uppföras på endast 20 månader, vilket måste anses vara väldigt snabbt med tanke på projektets storlek och komplexitet. Tack vare möjligheten att lösa problemen virtuellt och förståelsen för hur processerna fungerar, kunde Skanska spara hela 10 % av byggkostnaderna. Det är mycket pengar när man ser till projektets omfattning.

– Just därför är det så viktigt att vi arkitekter är villiga att lära oss mer och bli mer tekniska. Med Solibri kan man se IFC-data från alla program och det gör faktiskt arbetet mer intressant, säger Angie. – Vi lärde oss oerhört mycket under Statoil-projektet.

 

Framtiden innebär ny teknik samt ambitiösa kollegor och kunder

 

– Vi ställdes inför många utmaningar, där bland annat det välvda glastaket vållade oss huvudbry. Efter en endagskurs hos Cad-Q, där hon lärde sig använda Solibri, hade Angie fått en ny infallsvinkel på hur hon skulle kunna lösa uppgiften och snart hade den imponerande konstruktionen tagit form.

Angie är väldigt nöjd med sitt jobb och de spännande uppdrag hon får från sina kunder. – Man måste respektera och förstå alla inblandade parters intressen. Det krävs bra projekt och bra kunder för att komma fram till bra lösningar. Och visst är det sant, det Angie säger: Alla erfarenheter, även de dåliga, är goda erfarenheter, så länge de får dig att utvecklas!

 

Att ha tillgång till ett lokalt supportteam gör skillnad

 

När Angie ser tillbaka på Statoil-projektet konstaterar hon att det var en gedigen utbildning för hela teamet, där de lärde sig otroligt mycket genom att lita på sina egna förmågor och stödet från Cad-Q:s konsulter.

– Jag visste att Cad-Q:s team skulle finnas där för mig hela vägen och att jag skulle kunna rådfråga Håvard om något gick fel. Att ha tillgång till ett supportteam på lokal nivå gör verklig skillnad, eftersom hjälpen alltid är nära till hands. Dessutom har Cad-Q en nära relation till utvecklarna av den programvara som verkligen är helt avgörande i vår kärnverksamhet – Autodesk Revit.

”Vi befinner oss på en spännande resa”

 

Vi tycker att det är spännande att arbeta tillsammans och hitta lösningar till nya projekt – det är ett fantastiskt samarbete. Vi befinner oss på en spännande resa, där alla brinner för uppgiften och kan sitta och diskutera möjliga lösningar i dagar. I våra planer för framtiden ingår det att alla våra konsulter arbetar i Revit och ännu mer i molnet, avslutar den engagerade och ambitiösa BIM-chefen på A-Lab.