The Future of Making Things

Autodesk är redan världsledande inom 3D-designprogram, men vi pratar ofta om The Future Of Making Things. Om vilka förutsättningar och behov som kommer att styra morgondagens marknad. Om vilka krav som kommer att ställas av framtidens kund.

Nya möjligheter med framtidens teknik

Framtiden är till viss del redan här. Runt om i världen printas värmeväxlare, bilar och till och med hela betonghus – så många som upp till 10 om dagen i en och samma 3D-printer. Kinesiska Broad Group har byggt ett 30 våningar högt hotell på bara 15 dagar. 360 timmar. Vad åstadkommer vi på den tiden?

Genom att sudda ut gränsen mellan fysiska förutsättningar och digitala möjligheter öppnar vi för en helt ny verklighet. Vi ser en banbrytande teknisk utveckling där virtuella företag med medarbetare spridda över hela världen gör det omöjliga möjligt.

Efterfrågan förändras – hänger du med?

Framtidens produkter ställer nya krav på hur vi tänker kring design och konstruktion.

Vi ser också ett tydligt maktskifte, där millennials, även kallade The Next Generation, allt mer styr inte bara efterfrågan utan faktiskt också både design och konstruktion. Framtidens konsument och slutanvändare kommer att kräva intelligenta, hållbara, kostnadseffektiva och individanpassade produkter till en bråkdel av det pris de betalar i dag. Och fort ska det gå.

Detta är din och vår verklighet. För att överleva måste vi tänka nytt. The Future of Making Things är redan här. Vad händer på din marknad i morgon?

– Framtidens produkter ställer nya krav på hur vi tänker kring design och konstruktion. Vi måste våga låta programvaran ta rollen som designer och konstruktör. Först då kan vi konkurrera på morgondagens marknad.
Patrik Durvik, Distribution Manager UK, Ireland, Nordics & Baltics på Autodesk.