Allmän
30.1.2018 | General

Autodesk account – tutorial videos

Med Autodesk Accounts kontrollpanel för användare kan du hantera din profil samt nedladdning och installering av programvara. Se videon för att komma igång snabbt och enkelt.

Med Autodesk Accounts kontrollpanel för administratörer kan Contract Managers och Software coordinators  hantera sina profiler, produkter och betalningar. Se videon för att komma igång snabbt och enkelt.