Allmän
28.11.2016 | General

Multiuser guide

Vid order anges personlig email på användaren, generell email är inte giltig för ett Subscription konto (Exempel på ogiltig användare: (License (at) futuregroup.se).

Detta blir inloggnings namn till Autodesk kontot.

 

Om Autodesk konto saknas för angiven email adress skapas ett konto av Autodesk. Om kunden redan har ett Autodesk konto så hamnar kundens licens på angivet Autodesk konto.

 

Om Autodesk skapar ett nytt konto får kunden ett start mail, och programmet finns nu under det angivna kontot på https://accounts.autodesk.com/

Finns kontot sedan tidigare får kunden inget start mail.

 

För multiuser subscription kan en användare vara tilldelad license filen för att få den på sitt konto vilket ger möjlighet till nedladdning, men behövs inte för att använda licensen.

 

Lägg till användare:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/add-remove

 

Tilldela licenser:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/assign-software-permissions/set-user-permissions-classic-view

 

Sätta upp NLM (Network license manager)

Ladda ner och installera den senaste versionen av LM tools från:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/download-the-network-license-manager

Skapa licensfil:

Hur man skapar licensfil och vad man behöver:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/getting-network-license-file/generating-license-file

 

Skapa licensfil från https://accounts.autodesk.com/  eller https://registeronce.autodesk.com  Gäller endast CM (Contract manager) eller SC (Software coordinator)

 

Konfigurera NLM:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/install-and-configure-network-license/configuring-your-network-license-server/configuring-windows-license-server

 

Förbereda sitt system innan installation:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/prepare-system

 

Hitta ditt serienummer och produktnyckel:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key

Installera programmet på enskild dator med multiuser:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/multiple-computers-installation/network-installation/single-computer-installation-method

 

Distribuera licenserna på flera datorer (Deployment)

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/network-deployment