Vi vill hjälpa svensk industri att få ut sina produkter ännu snabbare på marknaden

Med hjälp av Autodesks integrerade CAD/CAM-verktyg kan man både effektivisera designprocessen och skaffa sig bättre kontroll på produktionen, berättar Rikard Levenstam, Technical Sales Manager på Future Group, som distribuerar Autodesks programvaror.

Rikard är ansvarig för det tekniska gentemot återförsäljarna. Ansvaret omfattar de så kallade post-processorerna, som anpassar informationen från CAM-programvaran till de numeriskt styrda CNC-maskinerna. En postprocessor omvandlar till exempel fräsbanor för ett arbetsstycke som ska bearbetas till exekverbara filer för en CNC-fräs.

Inventor HSM är ett lättanvänt och kraftfullt verktyg för att generera och optimera verktygsprogram för CNC-maskiner.

Förutom omvandlingen av verktygsbanor till styrkommandon för CNC-maskiner, handlar Rikards arbete även om att optimera övriga processer som bidrar till att göra CNC-bearbetningen så effektiv som möjligt.

Autodesk® Inventor HSM™ 2016 CAD/CAM hjälper CNC-programmerare, konstruktörer och ingenjörer att snabbt få fram maskinbearbetade detaljer, oberoende av i vilket CAD-system de designats. Förutom alla standardstrategier, när det gäller att beräkna verktygsbanor för fräsning och svarvning, innehåller Inventor HSM avancerade funktioner som adaptiv spånavskiljning, verktyg för integrerad simulering och verifiering samt en kraftfull postprocessor som både ökar produktiviteten och minskar ledtiden från idé till färdig produkt.

– Inventor HSM är ett lättanvänt och kraftfullt verktyg för att generera och optimera verktygsprogram för CNC-maskiner. Fördelen med en fullständigt integrerad CAM-lösning är att CAM-beredningen både blir enklare och går snabbare att utföra. Med Inventor HSM kan det ta allt från 10 minuter upp till en halv dag, om detaljerna har en komplicerad geometri, att generera optimala verktygsbanor. Och när man uppdaterar CAD-programvaran, slipper man att göra om CAM-beredningen eftersom befintliga CNC-kommandon uppdateras automatiskt.

Molnbaserade strategier

Autodesks CAM-verktyg

 

Autodesks CAM-verktyg HSM är integrerat i Autodesk® Inventor HSM™, HSMWorks för SolidWorks och Autodesk® Fusion 360™. HSM™ hanterar allt från 2,5-axlig bearbetning av detaljer till geometrier som kräver 3+2 axlar eller 5 axlar simultant. Det innebär att verktyget, förutom att röra sig i tre dimensioner, kan vinklas i två ledder för åtkomst av hela arbetsstycket.

 

De viktigaste fördelarna med ett integrerat CAM-verktyg:

 

  • Sömlöst och naturligt arbetsflöde från CAD-ritning till CAM-beredning och vidare till exekverbara CNC-filer.
  • Integrerad simulering och verifiering.
  • Enkelt att räkna fram nya verktygsbanor.
  • När CAD-programvaran uppdateras slipper man göra om CAM-beredningen, eftersom CNC-filerna uppdateras automatiskt.

HSM-programvaran, det vill säga själva beräkningsmotorn, kan distribuera beräkningsuppgifterna i ett lokalt nätverk, för ett effektivare utnyttjande av befintlig processorkapacitet. Steget är därmed inte långt till att fullt ut arbeta i molnet. Den strategin har man redan implementerat i Autodesk® Fusion 360™, som även stöder 3D-printning. Möjligheten att ta fram en 3D-printad prototyp gör att konstruktörerna snabbt får en känsla för om man tänkt rätt, när man designat detaljen.

– Fusion 360 ger dessutom medlemmarna i ett projekt möjligheten att samarbeta online, det vill säga dela idéer, kommentera och editera designförslag, på ett sätt som liknar samspelet på andra sociala plattformar.

Ett företag som tagit molnbaserade strategier på allvar är Mannerfelt Design Team, som designar allt från tävlingsbåtar för Offshore Racing till familjebåtar och lyxjakter. Eftersom beställare, modellingenjörer och tillverkare befinner sig på olika håll i världen, har molnet blivit den naturliga mötesplatsen. Man genomför helt enkelt videokonferenser med berörda parter där man tillsammans vrider och vänder på de 3D-modeller man tagit fram. Det har medfört att man kan ta fram dubbelt så stora båtar på bara tre månader, vilket är dubbelt så snabbt som tidigare. Steget från idé till första skiss i Showcase tar bara tio dagar.

– Det är roligt att Autodesk, som är så stora inom CAD-konstruktion, även satsar på CAM. Det gör att tillverkande företag kan uppnå effektiva flöden genom de olika processtegen från idé och design till färdig produkt. Och i och med att CAM-programvaran är integrerad med CAD-verktyget, blir flödet design, simulering och verifiering både sömlöst och naturligt. Dessutom blir det mycket enklare att räkna om fräsbanorna för en detalj, om det skulle uppstå något problem. Förutom att öka kvaliteten och minska tiden det tar att introducera nya produkter på marknaden, innebär detta stora möjligheter för företag som funderar på att ta hem produktion som idag sker i låglöneländer.