Architecture & Construction
5.8.2016

Bättre småhus med BIM

Från ritning och tillverkning till färdigt hus. Se hur Trivselhus har effektiviserat sin tillverkning av småhus med hjälp av BIM-verktyget Revit.